De genealogie van het geslacht Vermolen

De reden om deze site te maken was mijn wens om de genealogie-gegevens die ik in de afgelopen jaren verzameld heb beschikbaar te stellen aan andere Vermolen 's. Alle door mij verzamelde gegevens zijn vastgelegd in een database. Ik maak hiervoor gebruik van het Amerikaanse genealogieprogramma The Master Genealogist.

Algemene informatie

Mijn database bevat thans de gegevens over bijna 900 Vermolen 's en aanverwanten en groeit nog wekelijks. Het uiteindelijke doel is om al deze personen met elkaar in verband te brengen, zodat één stamboom ontstaat. Het is moeilijk om de vraag te beantwoorden waar we vandaan komen. De Vermolen 's bestaan uit een groot aantal takken. Het is me wel duidelijk dat de oorsprong van Vermolen in het zuiden van het land en waarschijnlijk in België gezocht moet worden. De oudste Vermolen die ik tot nu toe gevonden heb is Henric Vermolen. Hij wordt genoemd in een verpachtingslijst (een zogenaamde "leen") uit 1473 van de lenen in de verschillende dorpen van het land van Mechelen.

Het geslacht Vermoolen

De naam Vermoolen en Vermolen lijken een zekere verwantschap met elkaar te hebben. Tijdens mijn onderzoek ben ik deze naam een aantal maal tegengekomen. De Vermoolen 's en Vermolen 's hebben beide in Abcoude geleefd. Nadat door Sarah Vermoolen informatie over haar ouders naar mij is toegezonden heb ik besloten om ook dit geslacht in mijn onderzoek mee te nemen. Margo Vermolen heeft mij een door haar uitgezochte stamboom toegezonden waaruit blijkt dat beide namen met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Het geslacht Vermeulen

Mijn eigen tak gaat voorlopig terug tot Johannes Vermeulen (ook bekend onder Vermoolen) geboren in 1716 te Wamel (in de Betuwe). Het zou mij niet verbazen als zijn vader weer Vermolen (of Vermoolen) heet. Dat ben ik vaker tegengekomen. Zowel als ouder en als kind komt de naam Vermeulen binnen het geslacht Vermolen voor. Het geslacht Vermeulen wordt door mij alleen verder uitgezocht, op de punten waar raakvlakken zijn met het geslacht Vermolen.

Het geslacht du Moulin

Tijdens een vakantie in Maleisië ontdekte ik op een begraafplaats  in Malakka een Nederlandse grafsteen met daarop de naam du Moulin (hetgeen Frans is voor Vermolen). Ik ben van plan de eventuele  verwantschap tussen beide namen aan te tonen. Het onderzoek zal in de loop van 2004 worden opgestart.

Aan de linkerkant treft u een overzicht van de door mij geclassificeerde gegevens.